תעסוקה מעברית

תעסוקה מעברית הינה תוכנית שיקום תעסוקתית עבור אנשים עם מוגבלות נפשית. התוכנית מהווה מעין גשר ממסגרת מוגנת לעבודה בשוק החופשי בכך שהעבודה מתבצעת במסגרות חופשיות אך עם לווי והדרכה יומיומיים. התוכנית קצרת טווח, עד 15 חדשים, בכל חודש נקבעים יעדים חדשים עם המשתקם בכדי להכשירו לעולם העבודה.

מטרת התוכנית להכין את הפונה לסביבות עבודה ולדרישות המעסיק ועולם העבודה.

מה בתוכנית?

 • הכרות והתנסות עם  מושגים הקשורים לעולם העבודה- עמידה בזמנים, אחריות, עצמאות ויזימה, עבודה בצוות ועוד...
 • הקניית כלים ומיומנויות להתמודדות, מתן תמיכה והדרכה יומיומיים.
 • תוכנית זו מלווה בכלי מעקב ובקרה מקצועיים לבדיקת התקדמותו של הפונה.

  הליך

 • התוכנית מיועדת לבעלי אישור סל שיקום של "מפעל מוגן"  .
 • פניה למנהלת המקצועית המלווה את התוכנית לצורך בדיקת התאמה לתוכנית ולבחינת המסגרת המתאימה לפונה.

הפונה רשאי להתנסות במקום העבודה על מנת לבחון את התאמתו למסגרת ולדרישותיה.
כל פונה מלווה בתוכנית שיקומית אישית שמטרתה לקדמו לכיוון יציאה לשוק העבודה החופשי בהתאם לכישוריו , רצונותיו ומיומנויותיו דרך תעסוקה נתמכת.
לקראת תום התוכנית נעשית פניה לרכז השמה לסיוע במציאת מסגרת עבודה המותאמת לפונה באופן מיטבי. מושם דגש על:

 • מגוון עבודות ותפקידים
 • שיפור כישורים ותפקודים
 • הבניית תוכנית אימון אישית
 • ליווי מקצועי ואיכותי
 • הגבלת התוכנית בזמן

פריסה לפי הצורך
בני ברק, אשדוד, ירושלים, לוד

כיצד פונים אלינו?
נצחיה פרוכטר, מנהלת ארצית:

טל. -054-2622020

מייל: n.f@bch.org.il