שיקום תעסוקתי

שיקום תעסוקתי נותן מענה שיקומי לאנשים עם מוגבלויות, באמצעות תוכניות ומסגרות תעסוקתיות. מטרתו לעזור למשתקמים להשתלב במעגל העבודה, לשפר את איכות חייהם והדימוי העצמי שלהם ולספק להם תעסוקה שבצידה הכנסה. השיבוץ לתכנית המתאימה נקבע לפי מיקומו של האדם על פני "הרצף התעסוקתי" תוך התחשבות בצרכיו המיוחדים.

עמותת "בית חם " מספקת שירותי שיקום לאנשים עם מוגבלות נפשית, כשמידי יום מלווה הצוות המקצועי של העמותה כ 750 משתקמים לעבודה.הזכאות לשיקום מותנת באישור סל שיקום או לאנשים להם לפחות 40% נכות נפשית מהביטוח הלאומי.

לעמותה רמות שונות של תעסוקה