מידע על שיקום נפגעי נפש

חוק השיקום מבקש לסייע למתמודדים עם מחלות נפש לתפקד בחיי היומיום כאזרחים מהשורה: בעבודה, בשכונת מגוריהם, ביצירה, בפעילות פנאי ובניהול חייהם על פי רצונתיהם וחלומותיהם.
מי אחראי?
חשוב לדעת ששירותי השיקום לנכי הנפש ניתנים במסגרת "חוק שיקום נכי הנפש" והאחראי עליהם הוא משרד הבריאות. מכאן שיש להבחין בין השירותים הניתנים על ידי משרד זה לבין השירותים הניתנים לנכים על ידי גופים אחרים. כך לדוגמא יכול אדם להיעזר בשירותי הדיור המוגן במסגרת סל שיקום, מבלי שיהיה מוכר במשרד הדיור והשיכון לצורך סיוע בשכ"ד. יתרה מכך, יכול אדם להיעזר בשירותי סל שיקום של משרד הבריאות ולא להיות מוכר כנכה במוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?
תושב ישראל, בן 18 ומעלה שנקבעו לו לפחות 40% נכות לפי סעיפים 33 ו - 34 לחוק הביטוח הלאומי.
בנוסף, על המשתקם להיות מעוניין בתהליך ולרצות בשיקום, וכן להיות במצב בריאותי/נפשי שיאפשר את תחילת התהליך.

קביעת דרגת הנכות לצורך תוכנית שיקום
הדרך המקובלת ביותר לקביעת אחוזי הנכות הינה באמצעות פניה למוסד לביטוח לאומי בבקשה לקביעת אחוזי נכות.
אפשרות נוספת היא לפנות לפסיכיאטר מרשימת הפסיכיאטרים המורשים לקבוע זכאות לשיקום, אך יש לשים לב שאישורו של הפסיכיאטר כוחו יפה אך ורק לצורך סל שיקום, ואינו מאפשר מיצוי זכויות בביטוח הלאומי. כלומר, לא ניתן לפנות באמצעותו לביטוח לאומי בבקשה לקבל קצבת נכות.

תהליך מימוש הזכות  

כל אדם שעומד בקריטריונים לקבלת סל שיקום רשאי לפנות לוועדת השיקום האזורית באופן עצמאי או באמצעות סיוע גורמים מוסמכים.
לרב, המעוניינים בסל שיקום פונים לגורם המטפל (מרפאה לבריאות הנפש, לשכות ושירותים חברתים, עמותות המטפלות בנכי נפש, וכן גורמים פרטיים כגון: רופא, עובד סוציאלי או פסיכולוג) בבקשה שייסיע במילוי הטפסים ושליחתם לוועדת השיקום האזורית. להפניה יש לצרף חוות דעת מקצועית של פסיכיאטר המעידה כי מבקש השיקום זקוק עקב נכותו לשירותי שיקום.

ניתן להעזר בשירותי העמותה בעזרה במילוי טפסים ובלווי לוועדת סל ישקום.

הדיון בוועדת השיקום האזורית:

המטופל יוזמן לדיון בפני ועדת שיקום אזורית המורכבת משלושה אנשי מקצוע והחלטותיה מתקבלות ברוב דעות.

ועדת השיקום האזורית תבחן את זכאותו של נכה נפש שפנה אליה. מצאה ועדת שיקום אזורית שנכה נפש זכאי לתכנית שיקום, תקבע לו תכנית שיקום, שתורכב משירותים הכלולים בסל השיקום ובהיקף שקבעה. במקרה זה המטופל יקבל טופס, הנקרא טופס 11 המאשר את זכאותו לסל שיקום. 
המתמודד צריך לקחת חלק פעיל ואף להוביל את תהליך השיקום בעוד שתפקידו של הצוות המלווה הוא לתמוך ולסייע לו בכך. חשוב ביותר שהמתמודד ייקח חלק פעיל בדיון בוועדת השיקום, יציג את עמדתו ויהיה מעורב בהחלטה על תוכנית השיקום.
מימוש סל השיקום עם האישור על סל השיקום שמקבל המטופל מהועדה (טופס 11), על המטופל להגיע לגורם מטפל או למתאם טיפול אם ישנו כזה, ולממש אותו. יחד עם זאת, המתמודד זכאי לפנות באופן עצמאי, בצירוף האישור הנ"ל, לגורמים השונים בבקשה לקבל מהם שירותים.

למטופל יש את הזכות לבחור היכן לממש את הזכויות שניתנו לו על פי האישור. אם המטופל אינו מרוצה משירות מסוים, הוא רשאי לפנות לגורם המטפל ולבקש להחליפו.

מה כוללת תוכנית השיקום (סל שיקום):

ועדת שיקום מוסמכת להרכיב תוכנית שיקום בכל אחד מהתחומים הבאים: