מידע והטבות למעסיק

עמותת "בית חם" משלבת מידי יום במסגרות תעסוקה שונות בשוק העבודה כ 600 משתקמים וכל זאת בזכות מעסיקים אשר פתחו את דלתם ונתנו הזדמנות לאנשים עם מוגבלות לעבוד בעסק שלהם

בעל עסק המעסיק אדם עם מוגבלות, זכאי להשתתפות המדינה במימון התאמות הנדרשות להעסקתו.

השתתפות המדינה הינה בגין העסקה של אדם בעל מוגבלות החל משליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ- 12 חודשים.

המעסיק  יוזם את הבקשה לקבלת השתתפות המדינה, במימון שכר העובד וכן בהתאמות הנדרשות (ניתן להיעזר בהגשת הבקשה ע"י העמותה) .

סוגי התאמות במקום העבודה שעבורן ניתן להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון:

  • התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה במקום העבודה (על ידי עובד

במקום העבודה שהופך לחונך עבור עובד בעל מגבלה והדרכה של נהלי עבודה.
השתתפות בשכר העובד החונך במשך שנה, הליווי צריך להתייחס לתפקיד הסציפי אותו ממלא העובד.

ככל שמס' העובדים בעלי מוגבלות גבוה יותר ההשתתפות בשכר החונך גבוה יותר:

  • ליווי עובד אחד: 15% משכר החונך.
  • ליווי 2 עובדים: 20% משכר החונך.
  • ליווי 3 עובדים ומעלה : 25% משכר החונך.

הבקשה היא רטרואקטיבית:
אחרי חצי שנה שהעובד מקבל את הליווי, מתקבל חצי ראשון של התשלום ובסוף השנה החצי השני של התשלום.

  •  שירותי הדרכה למעסיק – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק

   של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך,
   שנותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב- 6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

  •  שירותי תרגום ותמלול – בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול

  הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר,
   וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.

  •   התאמות פיזיות – בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין, ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים.
  • החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.
  •  התאמה בדיעבד -מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ- 18 חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

סכומי השתתפות המדינה במימון ההתאמות:

סכומי השתתפות המדינה, מותנים בסוג הבקשה והמספר הכולל של העובדים במקום העבודה המעסיק עובדים עם
מוגבלות, שעבורם נדרשת ההתאמה, בתנאי שעלותה לא תפחת מ- 1,000 ₪ (למעט בהדרכה ראשונית)
לרוב סכומי השתתפות המדינה נעים בין 3,000 ₪ ל- 19,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות עבורו בוצעה ההתאמה.

בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד 60,000 ₪ לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת
עיוור.
במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט
בהדרכה ראשונית).
השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו
בתקנות.

הצוות המקצועי במחלקת שיקום ישמחו לעזור במילוי הטפסים עבור בעלי עסק המעסיקים אנשים עם מוגבלות לפניה למחלקה לחץ כאן

.