הטבות מסל שיקום

אדם עם מוגבלות נפשית זכאי לשרותי שיקום המוגדרים תחת סל שיקום:

סל שיקום הוא אוסף מגוון של זכויות לשירותי שיקום פסיכיאטרי, אשר לו זכאים נפגעי הנפש בישראל במסגרת חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000‏. שירותי השיקום על פי החוק ניתנים בשבעה תחומים שונים:

הזכאות לשיקום במסגרת החוק מותנית בכך שהמבקש הוכר כנכה נפש, הוא מעל גיל 18, ונקבעה לו נכות של 40 אחוזים לפחות בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי עקב הפרעה נפשית‏. עיקר מטרתו של סל השיקום היא לאפשר למתמודד עם בעיה נפשית, להפוך מאדם תלוי לאדם עצמאי, להעביר את הטיפול במחלה ממסגרות רפואיות, כגון אשפוז בתי חולים פסיכיאטריים, לשילוב בקהילה. ביסודו של החוק עומדת ההנחה שנכי הנפש יכולים להשתלב בקהילה ולהגיע להחלמה ולעצמאות באמצעות הכלים הנמצאים בסל השיקום.

לפניה לוועדות סל שיקום לחץ כאן

להורדת טפסי סל שיקום לחץ כאן