אבחון תעסוקתי

איבחוון תעסוקתי הינו אבחון להתאמת תעסוקה ומסגרת עבודה למבוגרים, הן בקרב האוכלוסייה הכללית והן בקרב האוכלוסייה המוגבלת.

מטרת האבחון – עזרה והכוונה בהתאמת עבודה לפונה. הן מבחינת כישוריו הקוגניטיביים והן מבחינת יכולותיו האישיות והבין אישיות.

במהלך האבחון עובר הפונה מכלול של אבחונים - אקולוגים, קוגנטיבים, דינמיים ואישיותיים, במטרה להוציא מכל אבחון את המידע הנדרש - יכולות, רצונות ומסוגלות הנבדק. על מנת לבנות סיכום כללי, המלצות והכוון לתעסוקה/לימודים המתאימים לו ביותר.