אבחון פסיכולוגי

אבחון פסיכולוגי, הוא תהליך הערכה מקיף, יסודי ומעמיק שמטרת יצירת תמונה כוללת, עדכנית ואישית, המתארת את האדם המאובחן ביחס לנושאים רבים.

.בין היתר מזהה האבחון את הפוטנציאל אינטלקטואלי, כוחות ויכולות, מוקדי קושי, חרדות, סגנון ההתקשרות עם הזולת ואיכות היחסים, קונפליקטים פנימיים, דרכי התמודדות עם קשיים וגורמים לא מודעים המשפיעים על התנהגותו, מחשבותיו ורגשותיו של האדם

מתי לפנות לאבחון ?

  •     במידה ומופיעות התנהגויות לא נורמטיביות אצל ילדים או בוגרים שעשויות להעיד על מצוקה
  •     כאשר קיימת דרישה מבית משפט להערכה אישיותית
  •     על מנת לאתר גורמים לא מודעים לקשיים לא פתירים החוזרים על עצמם
  • על מנת לבחון יכולות אינטלקטואליות ופוטנציאל למידה
  • על מנת לבחון דרכי טיפול אפשריות לקשיים, ועוד

אבחון פסיכולוגי, המועבר באופן פרטני ע"י פסיכולוג קליני, מתפרש על פני מספר פגישות, והוא כולל ראיון הכרות  ומבחני אינטליגנציה ואישיות מגוונים. בתום התהליך מתקיימת פגישת משוב, בה מתוארים הממצאים ונמסר דו"ח חתום 

בעמותת "בית חם" השירות ניתן ע"י פסיכולוגיות קליניות מומחיות בתחום.

לקביעת פגישה לצורך אבחון:

1599-510-550

דנה יקיר מנהלת מרפאות בית חם