הכנס השנתי 05.05.2015

הזמנה לכנס השנתי לאנשי מקצוע בתחום השיקום והטיפול, בנושא: שילוב קהילתי