ביקור ראש עיריית אלעד במרפאה

ראש העיר, הרב ישראל פרוש, מחזיק תיק הרווחה לשעבר מודע היטב לבעיות והקשיים איתם העיר מתמודדת. הודה וברך את הצוות על עשיה מבורכת לעיר במשך 7 שנים, על קידום ופיתוח נושאים כה חשובים.

ראש העיר שיתף את צוות בית חם על השינויים המפליגים שהוא פועל בכל עניני הרווחה בעיר ושיבח את העשיה של בית חם המהווה סמל ודוגמא לעיר.